Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Είναι και οι άνθρωποι που φοβόμαστε μην τους χάσουμε με τον περίεργο χαρακτήρα μας..Και αυτοί, παρά τις λόξες μας, μας αγαπούν και μένουν.. 💗💝 Ε.Κ.