Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Έχω κόψει τον καφέ ξεκινάω κατευθείαν με ζαναξ το πρωινό μου