Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Σταθερά σταθερή στις απόψεις μου και σε ό,τι έχω στην καρδιά μου...