Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

η μισή καρδιά δική μου και η υπόλοιπη μισή δική σου.. έτσι ζω...