Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Εκτιμώ και σέβομαι πολλούς ανθρώπους.. ΘΑΥΜΑΖΩ πολύ λίγους.