Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Μαυρίζει η άλλη απ'τον ήλιο, Ναόμι Κάμπελ. Μαυρίζω εγώ, Πίτερ Οφορίκουε