Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Αγαπητό μου σύμπαν όταν είπα ότι μου αρέσει το μωβ λιλά δεν εννοούσα στο μικρό δαχτυλάκι του ποδιού.