Κυριακή 12 Ιουλίου 2020

Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις πάλι με χρόνους, με καιρούς υπέρκομψη η Μαρέβα