Κυριακή 12 Ιουλίου 2020

Εκτεθήκαμε στα τίποτα και αυτό δεν καταπίνεται.