Κυριακή 12 Ιουλίου 2020

Εδώ που τα λέμε, το να παίρνεις ένα ναό άλλης θρησκείας και τον κάνεις της δικής σου, είναι ισχυρό χριστιανικό έθιμο.