Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Το μόνο πλούσιο πάνω μου, είναι το μαλλί.