Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Ο άλλος λέει ζήτησε στη δικιά του να συζήσουν ώστε να πληρώνουν μισό μισό το ενοίκιο κ μετά από μήνες η άλλη έμαθε ότι το σπίτι ήταν δικό του.