Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα και σε κανέναν, η ζωή μου δεν είναι θεώρημα γεωμετρίας.