Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Να είσαι ο εαυτός σου πάντα θα ξεχωρίζεις είτε είσαι η κρουελα είτε η μητέρα Τερέζα. Τους μιμους μην να τους εμπιστευτείς δεν έχουν προσωπο