Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Λένε να δίνουμε το καλό "παράδειγμα" αυτοί που δεν γνωρίζουν καν την λέξη🤦‍♀️