Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Κάποιες φορές πιστεύω ότι παθαίνουμε αυτά που φοβόμαστε περισσότερο