Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Μάσκα κύριε . Ένα αιφον έντεκα προ μαξ πεντακόσια δώδεκα μνήμη . Βήξτε και στην μάπα μου κύριε δεν θα πάθουμε και τίποτα .