Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Φτιάχτηκε το ειρκοντίσιον εννέα η ώρα το πρωί ; Φτιάχτηκε . Υπάρχει θεός , τέλος .