Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Αν είχαν οι μήνες 15 μέρες, μια χαρά θα μου έφτανε ο μισθός μου πάντως