Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Δεν υπάρχει αστυνομική βία αν δεν υπάρχει κάποιος να καταγράψει την αστυνομική βία. Επόμενη γραμμούλα.