Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Αφήστε τα βυζιά. Βυζιά έχουμε όλες. Ας μιλήσουμε για εξυπνάδα.