Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Καλή σχολική χρονιά θα ήταν αν είχαμε ένα σχολείο με περισσότερη λογοτεχνία, κοινωνιολογία, κυκλοφοριακή αγωγή, σεξουαλική αγωγή και μαθήματα για καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και κριτικής σκέψης.