Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Το "τέλειο" κάποια στιγμή γίνεται βαρετό Οι "ατέλειες" κάνουν την ωραία διαφορά