Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Κάποιες φορές ο φόβος για αυτά που θα έρθουν είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούμε να ζήσουμε το παρόν όπως πρέπει