Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Υποψήφιος μπήκε σε ΑΕΙ γράφοντας στις Πανελλήνιες 0,6! Πλέον χρειάζεται περισσότερο διάβασμα για να πιάσεις τρία καλά όβερ απ'όσο χρειάζεται για να μπεις στο πανεπιστήμιο.