Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Όσοι σοκάρεστε με τα χαμηλά μόρια σχολών, αυτοί που πηγαίνουν Βουλγαρία και γυρνούν μηχανικοί ή Σλοβακία και γυρνούν γιατροί πόσα μόρια λέτε να είχαν βγάλει;