Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

Μέχρι 100 άτομα λέει στους γάμους. Ντωμεταξυ στο σοι μας 100 άτομα είναι μόνο οι αναπληρωματικοί σε περίπτωση που κάποιος χαλάσει.