Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

Σήμερα με έχουν καλέσει σε μία ταβέρνα, τα τρία γουρουνάκια. Με το που θα πάω, τα γουρουνάκια θα γίνουν τέσσερα