Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

- Ναι,112 εκεί; Πνίγομαι! - Ο νονός, ο νονός...