Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

Στρογγυλή πίτσα. Σε τετράγωνο κουτί. Σε τριγωνικά κομμάτια. Ναρκωτικά.