Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Νομίζω πως σύντομα θα χρειαστούν τουλάχιστον ακόμα 20 εκατομμύρια.