Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Θεωρώ τις απαντήσεις στα μυνήματά μου, πέραν των 3 μηνών, άκρως άμεσες...