Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Σεβασμός... να της φέρεσαι σαν Γυναίκα... και θα σε κάνει να αισθάνεσαι σαν άντρας...