Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Μπορείς να ανθίσεις για κάποιον... αλλά ποτέ μη μαραθείς για κανέναν...