Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Δεν τηρουσατε τα μέτρα προστασίας και ήρθαν οι τουρίστες και τους κολλήσατε.