Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Παιδιά δε σας έδωσε ο θεός παλάμες σα κουπιά για να μη μας χουφτώνετε