Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Αυτός που καταπίνει πολλά, στο τέλος πνίγεται!