Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Είναι άδικο να αδειάζεις έναν άνθρωπο για να γεμίζεις απλά την ώρα σου..