Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Μη τυχόν και δουν ήρεμο κεφάλι οι σκέψεις.. αμέσως να έρθουν να τρουπώσουν!