Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Συμβαίνει καμιά φορά να δίνουμε τα πάντα σε αυτούς που δεν αξίζουν τίποτα... και πολύ λίγα σε αυτούς που αξίζουν τα πάντα...