Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Δεν υπάρχουν "ψυχρές" Γυναίκες... αλλά άντρες που δεν ξέρουν πως να τις ανάψουν...