Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Θα καταργήσουν τις βαφτίσεις και θα δημιουργηθεί γενιά που θα ονομάζονται όλοι ψιτ.