Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Καταρχάς γιατί να θέλει κάποιος να σας ελέγξει με τσιπάκι, έχετε δει πως είστε