Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Μέχρι τον Δεκέμβρη ποιός δεν ζει ποιός πεθαίνει.