Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Πέφτεις έξω με κάποιους ανθρώπους Συμβαίνει... Σκέφτεσαι όμως μετά... Αυτοί το έκρυβαν τόσο καλά ή εσύ είσαι τόσο χαζός