Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Κάθε φορά που κάνετε λάθος... να θυμάστε ότι είχατε δυο επιλογές...