Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Μόνο αυτοί που δεν ζουν τη ζωή τους, δεν κάνουν λάθη...