Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Αν μπεις στο μυαλό μου, είναι δύσκολο να βγεις έξω... αν βγεις έξω, είναι πιο δύσκολο να ξαναμπείς...