Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Όλοι οι άνθρωποι που συναντούμε στη ζωή μας μας διδάσκουν και κάτι... κάποιοι άνθρωποι... να μην γίνουμε σας κι αυτούς...