Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Δεν έχω γνωρίσει ποτέ μου άνθρωπο με δυνατό χαρακτήρα... και εύκολο παρελθόν... Εσείς..;